Młodzi na swoim – tańsze kredyty mieszkaniowe od przyszłego roku.

Państwo będzie dopłacać do wkładu własnego niezbędnego do zaciągnięcia kredytu na własne mieszkanie.

Chodzi o nowy program „Mieszkanie dla młodych” („MdM”). Zastąpi on „Rodzinę na swoim”, która wygasła z końcem 2012 r.  Nowy program różni się jednak od poprzedniego. Przewiduje, że zamiast dopłat do oprocentowania odsetek (tak jak to było w „Rodzinie na swoim”) singiel lub rodzina otrzyma 10 proc. jednorazowej dopłaty do wkładu własnego  niezbędnego do zaciągnięcia kredytu.

Jeśli rodzina będzie miała przynajmniej jedno dziecko, to wsparcie wzrośnie o kolejne 5 proc. Gdyby zaś w ciągu pięciu lat od zaciągnięcia kredytu urodziło się trzecie lub kolejne, dostanie jeszcze 5 proc. Nowy kredyt ma być skierowany do ludzi młodych, niemających swojego mieszkania.  Z dopłaty do kredytu skorzystają rodziny, a także single przed ukończeniem 35. roku życia.

Dopłata będzie przysługiwała tylko na zakup mieszkania na rynku pierwotnym, czyli od dewelopera.

Są też ograniczenia powierzchniowe. Mieszkanie nie będzie mogło mieć więcej niż 75 mkw., przy czym dopłata obejmie jedynie 50 mkw. Nie będzie też można za kredyt „MdM” kupić domu jednorodzinnego.

Ministerstwo Transportu i Budownictwa nie chce także rezygnować z limitów cenowych. Mają być wyliczane według zasad obowiązujących w programie „Rodzina na swoim”.

„MdM” będzie obowiązywał przez pięć  lat, czyli do 31 stycznia 2018 r. Nie każdy jednak, kto będzie spełniał jego warunki, dostanie kredyt. Budżet zamierza rocznie przeznaczyć na ten cel 600 mln zł.  Przy czym od drugiego roku programu 5 proc. z tej kwoty będzie przeznaczane na dodatkowe dopłaty dla osób, którym urodzi się kolejne dziecko. W praktyce będzie to oznaczało, że jeżeli środki budżetowe przeznaczone na dany rok się skończą, to dla kogoś zabraknie  pieniędzy na kredyt objęty tym programem. Taka rodzina  będzie mogła ponownie starać się o dopłatę w następnym roku.

Zakłada się, że „MdM” wejdzie w życie od przyszłego roku. Kwestie prawne z nim związane reguluje projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu

 

Źródło: Rzeczpospolita 15.05.2013